Cena zakupu drukarki to nie wszystko, na co musimy być przygotowani.  Szacuje się, że wydatki związane z samym nabyciem urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki to tylko od 5 do 15 % całkowitych wydatków związanych z eksploatacją i tym, jaki finalnie będzie koszt wydruku.   Warto zatem wiedzieć, co na niego wpływa.

Na koszt wydruków, obok wspomnianej wcześniej cenie zakupu urządzeń, wpływa także ich niezawodność (przestój to także nasz wydatek), koszty serwisu, koszt materiałów eksploatacyjnych czy sposób, w jaki zarządzamy drukiem w naszej firmie.  Dużym błędem jest utrzymywanie kilku urządzeń różnych producentów.  Oznacza to, że musimy posiadać umowy z różnymi serwisami, co nie jest ekonomiczne. Po drugie, zmusza nas do utrzymywania znacznie większych zapasów części zamiennych i niekompatybilnych ze sobą materiałów.

Niezawodność, to kolejny element wpływający bezpośrednio na koszt wydruków. OKI konsekwentnie rozwija technologię LED, dzięki której urządzenia pozbawione są skomplikowanych układów optycznych lasera, co znacząco wpływa na długoletnią, bezawaryjną pracę. Do tego diody LED praktycznie się nie zużywają.  Im rzadziej serwisujemy nasze urządzenie, tym mniejsze koszty ono generuje.

Na TCO (Total Cost of Ownership – Całkowity Koszt Posiadania) wpływa w dużej mierze sposób, w jaki wykorzystujemy urządzenia w firmie. Warto z pomocą specjalistów przeprowadzić audyt, jakie rozwiązanie jest dla nas najlepsze. Wówczas dowiemy się, że być może lepiej i taniej kupić jedno wydajne urządzenie wielofunkcyjne, niż każdy dział lub nawet pokój wyposażać w podstawowe urządzenie drukujące. Niedopasowane do potrzeb firmy rozwiązanie wyraźnie podnosi koszt wydruków. Specjaliści pomogą też określić jak skonfigurować urządzenia i skutecznie zarządzać drukiem – czy każdy pracownik musi drukować w kolorze, a wydruk wewnętrzny nie może być dwustronny?

 

Jak zatem widać, cena zakupu urządzenia nie powinna być najważniejszym kryterium wyboru. Koszt wydruków zależy od wielu innych parametrów i to je powinniśmy analizować przede wszystkim. Drukowanie może być OKI!


Kontakt dla mediów

Rekomendacje Klientów

zobacz dlaczego inni pracują z OKI