Strona główna » Zalety faktoringu.

Zalety faktoringu.

Czym jest faktoring? Faktoring to umowa finansowa, która polega na sprzedaży wierzytelności przedsiębiorstwa innej stronie (zwanej „faktorem”) z dyskontem. Ułatwia sprzedającemu uzyskanie natychmiastowych przepływów pieniężnych, które w innym przypadku przyszłyby mu do głowy w późniejszym terminie. Faktoring zalety wymieniamy poniżej:

Natychmiastowy wpływ środków pieniężnych.

Ten rodzaj finansowania zapewnia szybką realizację gotówki poprzez sprzedaż wierzytelności faktorowi. Dostępność płynnej gotówki czasami staje się czynnikiem decydującym o skorzystaniu z okazji lub jej utracie. Zastrzyk gotówki zapewniany przez faktoring jest łatwo dostępny na wydatki inwestycyjne, zabezpieczenie nowego zamówienia lub spełnienie nieprzewidzianego warunku.

Dbałość o działalność biznesową i rozwój.

Sprzedając faktury, menedżerowie biznesu mogą czuć się bezstresowo z zadaniem windykacji od klientów. Zasoby zatrudnione w dziale należności mogą być skierowane na operacje biznesowe, planowanie finansowe i przyszły rozwój.

Uchylanie się od złych długów.

Faktoring jest dwojakiego rodzaju – z regresem i bez regresu. W przypadku faktoringu bez regresu, w przypadku złych długów, stratę ponosi faktor. W związku z tym sprzedający nie jest zobowiązany wobec faktora po wyprzedaży swoich wierzytelności.

Szybka organizacja finansów.

Faktory dostarczają fundusze szybciej niż firmy bankowe. Firmy faktoringowe oferują szybszą aplikację, mniejszą dokumentację i szybszą realizację środków w porównaniu do innych instytucji finansowych.

Brak wymogu zabezpieczenia.

Zaliczki są przyznawane na podstawie siły należności i ich kondycji kredytowej. W przeciwieństwie do kredytu gotówkowego i kredytu w rachunku bieżącym, czynniki nie wymagają zastawienia/hipoteki żadnego zabezpieczenia. Nowe firmy, startupy mogą z łatwością skorzystać z zaliczek, pod warunkiem, że mają wysokie należności.

Sprzedaż nie pożyczka.

Transakcja faktoringowa to transakcja sprzedaży, a nie pożyczki. W przeciwieństwie do innych rodzajów finansów, faktoring nie powoduje wzrostu zobowiązań przedsiębiorstwa. W związku z tym nie ma również negatywnego wpływu na wskaźniki finansowe. Polega tylko na zamianie długów księgowych na płynną gotówkę.

Analiza klienta.

Faktory dostarczają sprzedającemu cennych porad i spostrzeżeń na temat zdolności kredytowej strony, od której należności są w toku. Pomaga w negocjowaniu lepszych warunków pomiędzy stronami w przyszłych kontraktach.